Kurumsal Kimlik

Temas Mühendislik

1987 yılında Mekanik tesisat sektöründe orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, ülkemize yeni mekanik teknolojilerinin getirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek mekanik tesisat sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmak amacıyla Ankara’da kurulmuş olan Temas Mühendislik, kuruluşundan beri süregelen profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme göstererek mekanik tesisat dünyasında saygın bir yer edinmiştir.

Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden firma yönetimi, güçlü idari ve mali birikimi ile sektörde öncü firmalardan biri olmayı sürdürmektedir. Büyük mühendislik projelerini hayata geçirmeye devam eden firmamız kurulduğundan itibaren Türkiye’nin her bölgesinde; öncü ve örnek nitelikte, kaliteli, yenilikçi birçok projeye imzasını atmıştır.

Üstlendiği taahhütleri zamanında ve beklenen kalite seviyelerinin üzerinde tamamlayarak sektöründe ciddi bir saygınlığa ulaşmış olan Temas Mühendislik’in bugünkü konumuna gelmesinde, personelinin deneyim ve profesyonelliği ile yönetim kadrosunun geliştirmiş olduğu strateji ve organizasyonel başarısı etkili olmuştur.

Temas ailesi tüm taahhüt ve yatırım projelerinde modern yönetim teknikleri kullanmayı, piyasada kendini kanıtlamış, kalitesi belgelenmiş malzeme ve işçiliği tercih ederek projelerini zamanında tamamlamayı temel politikası olarak benimsemektedir.

Kurumsal Tarihçemiz

1987 yılında limitet şirket olarak değişen ve yeniden yapılanan şirketimiz; bu tarihten itibaren yine ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat konularında, projeden imalata kadar olan süreçte çalışır durumda işler teslim etmiştir.

1989
yılında Ankara’da ilk yerden ısıtma sistemi şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Bu yıllarda daha çok merkezi ısıtma sistemleri üzerine yoğunlaşılmış, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde merkezi ısıtma konusunda çalışmalar yapılmıştır.

1995
yılından itibaren şirketimiz vizyonunu değiştirerek, Türkiye’de henüz gündemde olmayan enerji verimliliği ve enerji paylaşımı konularında çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde termostatik radyatör vanaları satışında Türkiye birinciliği almıştır.

1998
yılında Ankara’da ilk merkezi okumalı kalorimetre uygulamasını yapmıştır.

1999
yılında merkezi ısıtma sistemlerinde ısı paylaşımını ön ödemeli olarak sağlayan ve Dünya’da bir ilk olan EPC (Enerji Paylaşım Cihazı) sistemini bulmuştur. Patenti şirketimize ait bulunan bu sistemi, bu tarihten itibaren Türkiye’nin çeşitli yerlerinde uygulamıştır ve uygulamaya devam etmektedir.

1999
yılında Türkiye’de bir ilk olarak, tek ısıtma kolonundan hem ısıtma hem de sıcak su üretimini sağlayan sistemi uygulamıştır.

2000
yılında Türkiye’de profesyonel anlamda ilk çatı kazan dairesi uygulamasını yapmıştır.

2001
yılından itibaren şirketimiz tarafından Türkiye’nin çeşitli yerlerinde enerji paylaşımı konusunda seminerler verilmeye başlanmıştır.

2001
yılında EPC konusunda bayilikler verilmeye başlanmıştır.

2003
yılında Türkiye’de SPA merkezinde ilk elektrikli yerden ısıtma uygulaması yapılmıştır.

2003
yılında Türkiye’de ilk defa otel sıcak su tesisatında Legionella bakterisine karşı termal dezenfeksiyon uygulayan bir sistem kurulmuş ve uygulanmıştır.

2004
yılında Ankara’da merkezi klima sistemi (VRV) konusunda lider konuma gelinmiştir.

2008
yılında ISO 9001 kalite yönetim sertifikası alan şirketimiz, kurumsal bir kimliğe bürünmüş ve personel sayısını arttırmıştır.

2010
yılında Türkiye’de bir ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü Kapalı Atış Poligonunda, US Navy Environmental Health Center normlarına uygun havalandırma ve iklimlendirme sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır.

2010
yılında şirketimiz kojenerasyon, yeşil bina, ısı depolama ve ekserji ölçümü konularında akademik işbirliğine giderek danışmanlık yapmaya başlamıştır.

2010
yılında şirketimiz ısı depolama konusunda özgün çözümler üretmiş olan Amerikan Cryogel firmasının Türkiye temsilciliğini almıştır.

2010
yılında sektörde eksikliği hissedilen estetik, yanmaz klima kablo kanalları, ayarlı dış ünite kaideleri, dış ünite muhafazaları gibi klima yan ekipmanlarında uzmanlaşmış İtalyan firması Vecamco s.P.a ‘nın Türkiye temsilciliğini almıştır.

2010
yılında kojenerasyon üniteleri ile ilgili Alman 2G firması ile anlaşılmıştır.

2015
yılında Türkiye’de ilk Buzda Enerji Depolama başarıyla uygulanmıştır.

Bugün; sektöründe söz sahibi, enerji verimliliği ve paylaşımı konularında öncü, genç, dinamik ve yeniliklere açık kadrosu ile her zaman kendisini yenileyen şirketimiz, insanı ve çevreyi koruyarak dünya insanının yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmayı amaç edindiği bu yolda çalışma hayatına devam etmektedir.