Buzda Enerji Depolamanın Avantajları

Buzda Enerji Depolama

A- İşletme ekonomisi

  1. Pik soğutma ve elektrik yüklerinin tıraşlanması
    Gündüz pik soğutma yüklerini, dolayısı ile gündüz tarifesindeki pahalı elektrik puant taleplerini tıraşlamak ekonomik bir çözüm olarak önemli bir etmendir. BED sistemi ile en düşük tarife zaman dilimi içersinde soğuk üretmek önemli parasal kazanımlar getirmektedir.
  2. Mekanik tesisatın yüksek verimle çalışmasının sağlanması
    Sistem baz yüke göre boyutlandırıldığından sürekli tam yükte veya tam yüke yakın bir işletme rejimi söz konusudur. Bu ise kapasite fazlası olmadığı için tüm soğutma gruplarının en yüksek işletme verimlerinde çalışması anlamına gelmektedir.
  3. Ucuz elektrik tarifesinden faydalanılması
    Ucuz elektrik tarifelerinden optimum düzeyde yararlanmak mümkündür. BED sistemi ucuz tarife diliminde soğuğu buz ortamında üretir ve buz tankında depolar. Gündüz ise pik soğutma yüklerinin gerçekleştiği ve elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu puant saatlerde depolanan soğuk buz tankından çekilerek kullanılır.
  4. Ulusal şebekeye olumlu katkısı
    BED sistemi, pik soğutma yüklerinin ve puant elektrik zaman dilimlerinin çakışması nedeni ile oluşan olumsuzluğu soğuk üretim ve kullanım saatlerini birbirinden ayırarak ve soğuk üretimini geceye kaydırarak giderir. Bu sayede güç üretim santrallerinin de özellikle yaz aylarındaki pik güç yüklerini karşılamadaki sorunlarını büyük ölçüde giderir. Sırf pik yükler için kurulacak yeni santrallere gerek bırakmayarak ulusal ekonomiye ve enerji bilançosuna katkı sağlar. Soğuk hazırlama saatlerini geceye kaydırarak soğutma gruplarının daha verimli ve ekonomik çalışmalarının sağlanması da önemli bir avantajdır.
  5. Daha az sayı ve kurulu kapasitede çalışacak soğutma sisteminin bakım onarım maliyetlerinin azaltılması, güvenirlikte artış sağlanması
    Soğutma gruplarının ve sistemlerinin baz yüke göre kurulumu ve işletimi demek daha küçük ve/veya daha az sayıda sistem ve daha az arıza olasılığı demektir. Bu nedenle de bakım onarımda tasarruf ve kolaylık sağlanır. Aynı bağlamda, sistemin güvenirliğinde de teorik ve pratik olarak artış söz konusudur.

  1. Karbon ticaretinden ek gelir elde etme imkanı
    Sistem, CO salımlarında azaltma sağlayacağından tasarruf edilen salım oranında kazanılacak karbon sertifikalarının uluslararası karbon piyasalarında değerlendirilerek işletmeye ek gelir getirmesi söz konusudur.

B- Güvenilirlik

Acil durumlarda soğutmaya devam imkanı

Güç kesintilerinde yedek soğutma (BED sisteminde buzdaki enerji tükenene kadar) imkânı (dolaşım pompaları vs çalıştırılmak kaydı ile). Bu etmen özellikle otel, tıp merkezleri, sistem odası gibi soğuk-kritik binalarda ön plana çıkan bir avantajdır. Gece atıl güç kapasitesinin daha verimli kullanımı da göz ardı edilmemelidir.

C- İlk Yatırım

  1. Soğutma gruplarının yatırım maliyetlerinin azaltılması
    Önceden BED sisteminde hazırlanıp saklanmış soğuk enerjisi ile pik soğutma yüklerinin karşılanması nedeni ile tüm soğutma sistem ve ekipmanlarının pik soğutma yüklerine göre değil de uygulama ve iklim koşullarına bağlı olarak tespit edilecek bir baz yüke göre seçimi ve kurulumu yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu etmen yeni binaların yanı sıra mevcut binalardaki yenileme zamanı gelmiş soğutma grupları için de aynen geçerlidir.
  2. Çevreci olarak uygulanan tesisatta kurulacak kapasitenin daha küçük seçilebilmesi
    Yeşil binalarda kojenerasyon, absorpsiyon, adsorpsiyon, ısı pompası gibi çevreci sistemlerin de BED sistemi sayesinde pik yükler yerine baz yükleri paylaşıyor olmaları daha küçük kapasitede seçilmelerine imkan verir. Çevreci sistemlerin ilk yatırım maliyetleri klasik soğutma gruplarına göre pahalıdır. Baz yüke göre seçilebilmelerinin önemli bir ekonomik avantaj olması çevreci sistemlerin daha yaygın kullanımına dolayısı ile enerji ekonomisine ve çevreye de olumlu katkılarda bulunmasına yol açmaktadır.

    Bilgi ve Teklif

    Her türlü görüş öneri istekleriniz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.